Inwestor zastępczy

Reprezentowanie Inwestora w zakresie kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji, przeprowadzenie przetargów na wybranie najkorzystniejszych ofert, analiza dokumentacji projektowej itp.