Oferta

GENERALNY WYKONAWCA

Firma oferuje swoim klientom możliwość zlecenia generalnego wykonawstwa poprzez kompleksową realizację budynków od koncepcji aż po oddanie do użytku.

KIEROWNIK
BUDOWY

Reprezentowanie Inwestora w zakresie współpracy z firmami wykonawczymi oraz zarządzanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami w ramach prowadzonej inwestycji.

INWESTOR
ZASTĘPCZY

Reprezentowanie Inwestora w zakresie kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji, przeprowadzenie przetargów na wybranie najkorzystniejszych ofert, analiza dokumentacji projektowej itp.

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

Usługi w zakresie Prawa Budowlanego obejmujące okresową półroczną, roczną i pięcioletnią pełnobranżową kontrolę obiektów budowlanych.

 

OPINIE I EKSPERTYZY TECHNICZNE

Wykonywanie ekspertyz technicznych istniejących budynków lub ich części oraz sporządzanie opinii technicznych dotyczących zrealizowanych robót budowlanych i istniejących obiektów.

PRACE ZIEMNE

W zależności od głębokości posadowienia obiektu, szerokości dojazdu, wielkości placu budowy oraz rodzaju wykonywanych robót ziemnych oferujemy usługi specjalistycznymi maszynami budowlanymi.