Prace Ziemne

W zależności od głębokości posadowienia obiektu, szerokości dojazdu, wielkości placu budowy oraz rodzaju wykonywanych robót ziemnych oferujemy usługi specjalistycznymi maszynami budowlanymi.