Nadzór Budowlany

Reprezentacja inwestora w zakresie współpracy z firmami wykonawczymi oraz zarządzanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami w ramach prowadzonej inwestycji.